banner
درباره ما
  • درباره ما
شرکت آبا پزشک ابزار با هدف واردات در زمینه پزشکی و دندانپزشکی در سال 1390 تأسیس گردیده است. مدیران و پرسنل این شرکت با اتکا به 25 سال سابقه در زمینه فنی (تعمیرات) و با مشاورۀ گروهی از دندانپزشکان صاحب نظر و مجرب اقدام به ورود تجهیزات با کیفیت نموده است و در حال حاضر مشغول ارائه خدمات فنی و پس از فروش است.