banner
 • مطالب فنی
 • اصول نگه داری توربین دندانپزشکی

اصول نگه داری توربین دندانپزشکی

  Eدر شروع کار با توربین، باید از اسپری روان‌کننده، با کیفیت بالا، استفاده کنید. ابتدا اسپری روغن را خوب تکان دهید و برای تزریق روغن از نازل مخصوص استفاده کنید. روغن از طریق ورودی هوا وارد توربین می‌شود. این کار را تا زمانی که کف تمیز از سر آن خارج شود، ادامه دهید. تزریق روغن را همیشه، پیش از اتوکلاو و هر تراش، تکرار کنید.
  - پیش از اتوکلاو، سطح توربین را با اسپری ضدعفونی کنید.
  - استریل کردن با اتوکلاو را به مدت 15 دقیقه، در دمای 136 درجۀ سانتی‌گراد، انجام دهید.
  - فشار هوای ورودی به یونیت را برای توربین mme مدل BD2 (دو سوراخ) 2/2 بار، و برای توربین mme مدل BD4 ( چهار سوراخ) و توربین با کوپلینگ AD  بار 2/5 (PSI) تنظیم کنید. به یاد داشته باشید که حتما علاوه بر فیلتر آب، فیلتر تصفیۀ هوا و رطوبت‌گیر داخل یونیت نصب شده باشد.
  - همیشه از فرزهای استاندارد با قطر 1/60– 1/59 میلی‌متر استفاده کنید. حتی زمانی که توربین کار نمی‌کند، فرز باید داخل توربین باشد.
  - پس از پایان کار با توربین، مسیر آب را، با هوا، تمیز کنید.

  نکاتی که سبب آسیب زدن به توربین دندانپزشکی می‌شود

  - ضربه خوردن به سرِ توربین دندانپزشکی
  - فشار دادن دکمه برای بیرون آوردن فرز، پیش از ایست کامل.
  - به کار بردن فرزهای کهنه و غیر استاندارد و فرزهای با طول بلند.
  - فشار جانبی بیش از اندازه به توربین دندانپزشکی در حین تراش.
  - فشار هوای نامناسب.
  - ورود هوای مرطوب به داخل توربین دندانپزشکی
  - ایجاد رسوب در کاتریج بر اثر استفاده از اسپری روغن بی‌کیفیت
  - غوطه‌ور کردن در مواد ضدعفونی.