banner
  • محصولات
  • توربین دندانپزشکی

توربین دندانپزشکی

توربین دندانپزشکی یکی از ابزارهای ضروری است که توسط دندانپزشکان برای انجام طیف گسترده ای از اقدامات دندانپزشکی از جمله آماده سازی حفره ها، برداشتن روکش ها و قرار دادن ایمپلنت استفاده می شود. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده برای چرخاندن سر کوچک آن با سرعت زیاد کار می کند.