banner
  • مطالب فنی
  • دستگاه جرم گیر دندانپزشکی

دستگاه جرم گیر دندانپزشکی

  • هیچگونه روغنکاری بر روی هندپیس توصیه نمی شود.
  • غوطه ور کردن در حمام اولترا سونیک ممنوع است.
  • از غوطه ور کردن در مایع ضدعفونی خودداری فرمائید.
  • لطفا از آب مقطر استفاده کنید.
  • اگر از آب بی فشار استفاده می کنید مخزن بایستی 1 متر بالاتر از سر بیمار باشد.
  • اگر نوک سر قلم برای مدت طولانی استفاده نشده لطفا دستگاه را به برق وصل کرده، شیر آب را باز کرده و هر ماه یکبار برای 5 تا 10 دقیقه اینکار را انجام دهید.